vymáhání pohledávek - rodinné právo - obchodní právo - občanské právo

Vymáhání pohledávek

  • příprava předžalobních upomínek,
  • jednání s dlužníky, příprava uznání dluhu a splátkových kalendářů, a to i ve formě notářských zápisů s přímou vykonatelností
  • příprava a podání žaloby, návrhu na vydání platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu
  • zastupování klientů v soudním a exekučním řízení

Panská 895/6, Praha 1, PSČ: 110 00
Tel.: 222 510 464, Mobil: + 420 777 178 219
Email: seidlova@akseidlova.cz
ID datové schránky: 2cps3r9