vymáhání pohledávek - rodinné právo - obchodní právo - občanské právo

Rodinné právo

  • zastupování v rozvodovém řízení
  • zastupování a sepsání dohod či návrhů o úpravě styku rodiče s nezletilým dítětem, výživného na děti
  • zastupování a sepsání dohod či návrhů ve věcech výživného mezi manželi,
  • zastupování a sepsání dohod či návrhů týkajících se náhradní rodinné výchovy, pěstounské péče, svěření do výchovy jiné osobě

Panská 895/6, Praha 1, PSČ: 110 00
Tel.: 222 510 464, Mobil: + 420 777 178 219
Email: seidlova@akseidlova.cz
ID datové schránky: 2cps3r9